Nhạc Trẻ
Về Với Anh Trọng Bắc
20 25 30 Bảo Anh
Phiêu Du Nhiều Ca Sĩ - CHIPS
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Có Lúc Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Ngỏ Lời Suni Hạ Linh
Quay Xe Hải Ơi Bach - Hùng
Em Ơi Lên Phố (Guitar) Lương Chấn Nam
Nỗi Nhớ Ngày Đêm Trương Khải Minh