Nhạc Trữ Tình
Đáp Lại Tiếng Chúa Linh Mục Quang Lâm
Ai Cho Tôi Tình Yêu Nguyễn Hồng Ân
Liên Khúc Ai Cho Tôi Tình Yêu Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Tình đầu tình cuối Khánh Du - Quý Bình
Thu Cạn Trần Thu Hà
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân Mai Tuấn - Phi Loan
Ngoại Tôi Hoàng Minh Thắng
Tình mẹ Hoàng Dũng - Thế Anh
Niệm Khúc Cuối Lều Phương Anh
Thương Về Xứ Nghệ Trần Nguyên Thắng
Cô Hàng Cà Phê Lê Anh Dũng