Nhạc Trữ Tình
Phượng hồng Triệu Phát
Lỡ yêu Hoàng Lê Hải
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Gọi Đò Làm Chi Đông Phương Tường
Đêm Buồn Mưa Rơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Người Tình không đến Lương Quốc Thiên
Chờ Chồng Xa Quê Dương Thái Hùng
Biển Chiều Thái Bảo
Bạc trắng lửa hồng Trương Phi Hùng
ƯỚC MƠ Nguyễn Kiều Oanh