Nhạc Trữ Tình
Tôi Vẫn Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Thương Mẹ Văn Hương
Gặp Lại Cố Nhân Tùng Anh - Quý Bình
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Quán Nửa Khuya Hương Ngọc Vân
Vu Lan nhớ mẹ Phương Lan
Ngoi Sao Con Lai Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
Chúa Tina Ngọc Nữ
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngọc Sơn - vân My
Hồng Nhan Trúc Chi
Thương Thầm Dương Nghi Đình