Nhạc Trẻ
Chúng Ta Của Sau Này Trương Thảo Nhi
Duyên NGHIEM - khuee
flyday FreshlyRC - Deluvi
Thu Lowkeyz
FXLV Beat 1DEE - Devilman TYO
Người Tình Ơi Mơ Gì Đông Quân - Hoàng Kim Yến
STAR Viên Nhi - IMQ
Vương Vấn Hùng - Bách
Am I Clear? Tóc Tiên - Trọng Hiếu