Nhạc Trẻ
Chuyện Cũ Hà Trung
sometimes Nhiều Ca Sĩ - KayC
Dejavu Masta Trippy - DOESNT.K
Gần Anh Hơn Đức Hati
Tình Yêu Là Thứ Chi Vĩnh Thuyên Kim
04 MC Bee
Xiêu Lòng Phạm Quỳnh Anh
Nếu Biết Trước Sẽ Buồn Cao Trung Hiếu - Hast
Mưa nhiệt đới Winno - HUSTLANG Dajoe
Rain In Seven (Part 2) Lil Shady - Nhiều Ca Sĩ
Đánh Rơi Nụ Cười (Beat) Nguyễn Hoàng Tuyên
Xóa Hết Quang Đăng Trần