Nhạc Trữ Tình
Thoáng Giấc Mơ Qua Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Say Khánh Trang
Miền Tây Quê Tôi Hồ Quốc Toàn
Hái hoa rừng cho em Hoàng Mai Trang - Khắc Quốc Hải
Về Dưới Phật Đài Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Đôi Mắt Người Xưa Tuyết Vân Hà - Tuấn Quang
Đèn Khuya Lý Thu Thảo
Một Mình Thôi Ngọc Sơn - Hoàng Châu