Nhạc Trữ Tình
Xót Xa ploong thiết
Chiều Sân Ga Dương Hồng Loan
Lòng Mẹ Đông Nguyễn - Huỳnh Tùng
Vì em Y Thanh
Con Rơi Dương Nghi Đình
Sầu Đâu Quê Ngoại Trang Anh Thơ - Quỳnh Trang
Cà Phê Ruộng Thuý Ngân - Châu Trường Phúc
Nàng Hát Sơn Hạ