Nhạc Trữ Tình
Cõi Nhớ Khưu Huy Vũ
Ra Ngõ Tụng Kinh Trần Thu Hà
Trên Lối Nhỏ Hương Ngọc Vân
Đời Phòng Trọ Nguyên Khôi
Noel Tình Nồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Anh Hãy Về Đi Nhiều ca sĩ
Thằng Bé Mồ Côi Hoàng Minh Thắng
Hai Chuyến Tàu Đêm Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Mùa Xuân Thánh Ân Linh Mục Quang Lâm