Nhạc Trữ Tình
Hai Vì Sao Lạc Hương Ngọc Vân
Khóc Cho Người Hôm Qua Đoàn Việt Phương - Phan Hoàng Tâm
Mong Manh Khánh Trang
Nghèo Chế Thanh
Ngày đá đơm bông Trung Hậu - Khang Lê
Tình Nhân Hồng Phượng - Tuấn Quang
Đoán Ca Xuân Phương Anh Bolero
Lại Nhớ Người Yêu Kim Thoa (Hoa Hậu)