Nhạc Trữ Tình
Ảo Ảnh Lưu Ánh Loan
Ai Cho Tôi Tình Yêu Hồng Hạnh Bolero
Đan Áo Mùa Xuân Tuấn Khương
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lều Phương Anh
Mong Em Bằng Lòng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Hỡi cô lái đò Dương Ngọc Thái
Nửa đêm ngoài phố Dương Ngọc Thái
Đau lòng Dương Ngọc Thái
Không Đánh Mà Đau - Sao Nỡ Mình Ơi Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ