Nhạc Trữ Tình

Căn Nhà Dĩ Vãng Kha Thi - Lương Hồng Chi
Hồi Âm Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Sến Duy Cường Bolero
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Lỡ làng Trang Anh Thơ
Làm Quen Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Sông Quê Lê Sang - Kim Thoa
Chuyến đò quê hương Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân