Từ giã thơ ngây
Hoàng Như Ngọc - Cao Phi Long
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Cây So Đũa

Huỳnh Thật - Hoàng Như Ngọc

Phận buồn

Hoàng Như Ngọc

Khóc thầm

Quang Phước - Hoàng Như Ngọc

Lk Đêm tâm sự - Hai lối mộng

Quang Phước - Hoàng Như Ngọc

Cỏ úa

Nhật Khánh

Phương Xa Nhớ Mẹ

Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Em Ơi Hà Nội Phố

Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh