Nhạc Trẻ
Nghe Nói Thành Đồng - Vũ.
Nỗi Khát Tùng Dương
Tết Nay Phải Về Đinh Trang - Quỳnh Gai
Lỡ Say Bye Là Bye Changg - Lemese
Ai Cùng Em Phúc Hoàng
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Ba Tôi Xích Lô Rapper Thảo My
Yêu em Nguyễn Đình Chương
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Đại Minh Tinh

Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền

04
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

05
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

07
08
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

07