Nhạc Trữ Tình
Kẻ Đến Sau Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
Huế Và Em Thi Phượng
Trả Lại Cao Hoàng Nghi
Nồng Nàn Ơi Quốc Quốc - NSUT Thanh Tâm
Cung đàn có em Ngọc Đức - Phong Thái Phương
Hoa Trinh Nữ Lương Quốc Thiên
Hạ Thương Hà Thúy Anh
Tiếng Biển Hoài Phương