Nhạc Trữ Tình
Ai Ra Xứ Huế Đông Quân - Phương Thùy
Bài Thánh Ca Buồn Hồ Quang Lộc
Chút Kỷ Niệm Buồn Nguyễn Thành Viên
Bản Tình Cuối Lưu Chí Vỹ
Tình Yêu Chúa Sao Quá Tuyệt Vời Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Chuyện tình mộng thường Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Phố Hoa Hoàng Châu
Đoạn Tuyệt Như Nguyệt
Đoạn Tuyệt Bảo Hưng - Như Hoa
Người Mang Tâm Sự Huỳnh Nhật Đông