Nhạc Trữ Tình
Hai Đứa Mình Nghèo Khang Lê - Lý Diệu Linh
Người phu kéo mo cau Quốc Đại - Phương Lan
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Thiệp hồng anh viết tên em Ngọc Yến - Đông Nguyễn
Em Phụ Tình Anh NSƯT Minh Vương - Nguyễn Thiên Kim
Qua cơn mê Chí Trương
Chờ Đông Quỳnh Như
Đêm Tạ Từ Le Minh Bau