Nhạc Trữ Tình
Xa Nhà Duy Minh
Trách Người Duy Minh - Lâm Bảo Dương
Giọt Lệ Sầu Trường Sang
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Lưu Chí Vỹ - Lưu Ngọc Hà
Ánh Sáng Và Bóng Tối Nguyễn Hồng Ân
Chiều Mưa Biên Giới Trương Phi Hùng
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Thanh Ngọc Tiến
Trả Lại Thời Gian Ngọc Hân - Diễm Hân
Tình người miền Trung Khánh Duy Khương
Trách Người Duy Minh - Hương Quỳnh
Sau Lần Hẹn Cuối Thanh Ngọc Tiến