Nhạc Trữ Tình
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Bài ca đất phương nam Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Về Quê Ngoại Thế Anh - La Tùng
Xuân Quê Tôi Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Đêm Hành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Tuấn Khương - Khánh Bình
Nối Lại Trầu Cau Võ Minh Lâm - Như Huỳnh