Nhạc Trữ Tình
Ngàn Năm Beat Duy Khiêm Ngố
Hương Tình Cũ Trương Phi Hùng
Tình Cố Hương Bảo Nguyên
Nhật Ký Đời Tôi Mai Tuấn - Trường Sơn
Nhật Thực Cẩm Loan
Hình Ảnh Người Em Không Đợi Tuấn Anh - Thi Phượng
Mùa Sầu Riêng Bảo Nguyên
Khúc Hát Ân Tình Tuấn Anh - Thi Phượng
Thiên Ý Mai Tuấn
Như Một Cơn Mê Mai Tuấn - Tâm Như
Nắng Vàng Chiều Ngoại Ô Mai Tuấn - Phi Loan