Nhạc Trữ Tình
LK Lý Hồng Phượng
Đoạn Tuyệt Ngọc Kiều Oanh
Giọt Mặn Linh Mục Quang Lâm
Chờ Người Phương Thanh
Đừng Nói Xa Nhau Dương Anh Tâm
Lòng Mẹ Khánh Bình
Về miền tây Kim Sa - VŨ HẢI
Đường Về Hai Thôn Khánh Bình - Ánh Linh
Bạc Trắng Lửa Hồng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim