Nhạc Trẻ
Puppy Love (Remake) Phạm Hải Yến - Bikay
COVIDIXA Dế Choắt
Chiều Hôm Ấy Vũ Đặng Quốc Việt - Trần Nghĩa
Corona Xa Đi Cô Hà Trọng Anh
Quá Trễ Hà Huy Hiếu
Liên Khúc Trung Thu Lân Nhã - Văn Mai Hương
Ly Sữa Đá Xuân Nghi - Hoàng Thống
Dật Hanh