Nhạc Trữ Tình
Xin Trả Cho Em Võ Hoàng Lâm - Hoàng Hải (Bolero)
Phụ Tình Trúc Chi
Vo Dương Ngọc Thái
Con Muốn Hòa Tan Linh Mục Quang Lâm
Ngại Ngùng Lê Thu Uyên
Ngày Buồn Hoàng Ái My
Ngày vui qua mau Đình Phước
Ngày Họp Mặt Vũ Phong Sơn