Nhạc Trữ Tình
Hương Tình Cũ Bảo Nguyên
Noel Kỷ Niệm Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Xưa Khép Lại Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Thủ Dầu Một yêu thương Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Trong Hang Đá Nhỏ Linh Mục Quang Lâm
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Ngày Đá Đơm Bông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Người Em Sầu Mộng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Khúc Ca Belem Linh Mục Quang Lâm
Một Mái Nhà Tranh Hai Trái Tim Vàng Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Tình Xa Khánh Ly
Cõi Nhớ Diễm Thùy