Nhạc Trữ Tình
Ơn Nghĩa Sinh Thành Bùi Tuyết Mai
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Sơn Hạ - Như Nguyệt
Ăn Năn Tuấn Quang - Bảo Vân
Chùa tôi Kim Thư
Mưa miền Tây Châu Kim Kha
Tết Miền Tây Lưu Chí Vỹ
Xóm Đêm Trương Phi Hùng
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu