Nhạc Trẻ
Va Vào Em Bee - RamC
Rapcoustic 5 Nhiều ca sĩ
26XX (CHA CHA Ver.) Pjnboys - Huỳnh James
Không Yêu Ai Và Cứ Ế Ricky Star - Shin Hồng Vịnh
7DAYS Phú Quí
Good Time Kiun Gia Tuan - Huỳnh James
2 Ngày Tào Lao Pjnboys - Khoa
Còn Vy Vy
Đẹp Lắm Thành Phố Tôi Mây Trắng - F5 band