Nhạc Trẻ
Khi Người Con Gái Cô Đơn Andiez - Gigi Hương Giang
Còn Yêu Hãy Về Với Nhau Kalee Hoàng - Thành Tar
Cafe Em Hát Charles Huỳnh - Kim Chi Sun
Kỷ Niệm Học Trò Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
Vai "Ác" Phạm Quỳnh Anh - Linh Đan
Anh Biết Sai Rồi Trần Đình Trọng - AOi
Đi Trong Mùa Hè Trần Tiến - Đen
Kết Thúc Buồn La Hoàng Phúc