Nhạc Trữ Tình
Hai mái nhà tranh Lương Tấn Đạt
Màu Mắt Nhung Lê Anh Dũng
Về Quê Thanh Hoa
Khóc Thầm Diễm Thùy
Ngày Buồn Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Thương Nhau Lý Tơ Hồng Khánh Bình - Ánh Linh
Ngàn Hoa Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Ai Khổ Vì Ai Tô Huân Vũ
Túy ca Hoàng Tú Minh
Thương Em Bán Hàng Rong Khưu Huy Vũ - Dương Nghi Đình