Nhạc Trữ Tình
Sóng Hương Giang Thi Phượng
Người Gieo Mầm Hoàng Mai Trang
Lá Thư Cuối Cùng Đoàn Việt Phương
Chiều Một Mình Qua Phố Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Thằng Em Tôi Thiên Quang - Phi Bằng
Lạc Dấu Trương Phi Hùng
Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp Cát Tuyền - Trúc Chi
Ngày Đá Đơm Bông Thạch Thảo - Vũ Hoàng