Nhạc Trữ Tình
Tâm tình ca Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang
Nếu Một Ngày Micae Lê Hùng
Đoạn Buồn Đêm Mưa Đan Nguyên Bí Ẩn
Tình yêu thiên chúa Linh Mục Nguyễn Sang
Thao Thức Vì Em Hoàng Công Danh
Hoa Mười Giờ Hoàng Minh Thắng
Thuyền Hoa Nguyễn Thành Viên
Sang Ngang Cao Hoàng Nghi
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Để Gió Cuốn Đi Thanh Lam - Da LAB
Hương tình muộn Quốc Đại - Mỹ Hạnh