Nhạc Trẻ
Vé Số Đây MUỐI - anh Đăng
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
Anh Là Ai Millixn
Ngày Có Anh Nhật Thủy
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Con Tim Roi Ren Chocus - anh Tan
Anh Không Dám Nói Lương Chấn Nam
Prayer Drasta
7 Love Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05