Nhạc Trữ Tình
Biển Nhớ Lệ Quyên
Bao giờ em quên Khắc Quốc Hải
Bạc Liêu Hoài Cổ Hoàng Minh Thắng
Bà Bảy Bán Bánh Bèo Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Duyên Kiếp Quang Thành
Hạnh Phúc Đơn Sơ Ngô Quốc Linh
Mưa Bụi 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Khúc Ca Tình Sầu Hà My - Hoàng Công Danh
Chỉ Là Phù Du Thi Phượng
Mong Manh Khánh Trang
Tạ Tình Quang Dũng
Khúc Thiên Ca Tình Trời Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ