Nhạc Trữ Tình
Bình Yên Trần Thu Hà - Trần Hiếu
Tuổi Đá Buồn Ngọc Bích - Sơn Mạch
Đoản Ca Xuân Bé Phạm Anh Thư
Cỏ úa Trương Phi Hùng
Tình xưa một thuở Trung Hậu - Hoài Thanh
Thấy Trăng Quên Đèn Dương Ngọc Thái
LK Phận Bạc - Tội Tình Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
Dấu Chân Kỷ Niệm (New Ver.2) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân