Nhạc Trữ Tình
Đừng Nói Xa Nhau Hồng Nhung - Đức Kim
Khắc Ghi Lời Yêu Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Tình Đẹp Làm Chi? Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Biết Đâu Nguồn Cội Quốc Trung - Marzuz
Lk Con Đường Xưa Em Đi Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Người Phu Kéo Mo Cau Lâm Triệu Minh
Phận Bạc Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đêm tóc rối Đình Phước
Tình ca trên lúa Quang Bình - Lưu Ánh Loan
Tình Đời Hồng Nhung - Đức Kim