Nhạc Trữ Tình
Cõi Đêm Cao Hoàng Nghi
Huế Thương Thanh Ngọc
Giận Em Phước Lộc
Tân Cổ Hoàng Hôn Màu Tím Vũ Linh - Ngọc Huyền
Xin trả cho em Hoàng Tú Minh
Nghèo Còn Mắc Cái Eo Dương Ngọc Thái
Thề non hẹn biển Dạ Lý Hương - Huỳnh Thái Sang
Nhớ Quê Vũ Phong Sơn
Thương Về Trà Vinh Hồ Quốc Toàn - Yến Anh
Mùa Mưa Đi Qua Lâm Bảo Phi
Bội bạc Hoàng Hải Đăng