Nhạc Trữ Tình
Ghen Tuông Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đồi Thông Hai Mộ Trịnh Nam Phương
Ngày Đá Đơm Bông Khánh Bình - Hứa Cẩm Hà
Nâng Tâm Hồn Lên Chúa Linh Mục Quang Lâm
Hát nữa đi em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Vì trong nghịch cảnh Hoàng Kim - VŨ HẢI
Cõi Nhớ Như Nguyệt
Chuyện Vợ Chồng. Fortune Đinh Kiến Văn
Ngày em ra đi Châu Kiệt Phương
Từ Ngàn Xưa (Ver.1) Linh Mục Quang Lâm
Sầu Tím Thiệp Hồng Khánh Bình - Lan Vy