Nhạc Trữ Tình
Đoạn tái bút Hoàng Hải Đăng
Ca Dao Em Và Tôi Phương Thanh
Tình đời VŨ HẢI - Duy Thanh
Ước Hẹn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Miền Tây Quê Tôi Trần Thu Thảo
Trộm Nhìn Nhau Bảo Nguyên
Lạy Phật Quan Âm Hồ Quang Lộc
Gõ cửa Thùy Dương
Vầng Trăng Mẹ Thanh Cường
Tiền Thắng Tình Thua Thảo My - Phương Tử Long