Nhạc Trữ Tình

Mùa xuân ông đồ Huỳnh Tuấn Linh
LK Đừng Bỏ Anh Mà Đi Huỳnh Nhật Huy - Tuấn Quang
Giận Em Trần Xuân
Thiệp hồng anh viết tên em Ngọc Yến - Đông Nguyễn
Cõi Nhớ Nguyễn Nhật Tân
Chuyện Buồn Ngày Xuân Phi Nhung - Võ Thanh Linh