Nhạc Trữ Tình
Đàn Bà Đông Quân
Tình Lúa Duyên Trăng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Đêm Tâm Sự Hồ Quỳnh Hương
LK Những Lời Này Cho Em Anh Thư - Đăng Nguyên
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Trần Xuân - Hồng Quyên
Màu Tím Hoa Xưa Ngô Diễm My
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Niệm Khúc Cuối Đàm Vĩnh Hưng
Màu xanh kỷ niệm VŨ HẢI - Tú Sương
Đêm tóc rối Đình Phước
Hai Thằng Bạn Già Phương Tử Long - Huy Thái