Nhạc Việt
Đừng Sợ Phương Anh Idol
Tình Bơ Vơ Phương Anh - Huỳnh Thật
Ngày Không Vội Vã Phương Anh Idol
Mùa Đông Đã Qua Phương Anh Idol - Minh Vương M4U
Giấc Mơ Mùa Thu Phương Anh Idol
Trang Giấy Trắng Lương Thế Minh
Em Đi Tìm Anh Phương Anh Idol
Vượt Bến Mê Trần Duy Hưng
Mất Phương Anh Idol
Mãi Mong Chờ Phương Anh Idol
Quên Khắc Việt