Nhạc Trẻ
Sẽ Thôi Mong Chờ Anh Rồng - Hoon
Điều Mà Em Hối Tiếc Lê Chí Trung - Dương Yến Phi
Đợi Nguyễn Phương Quỳnh
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Sao Đâu... Tết Ở Nhà Beat Hồng Dương - TanmaiK
Nguyệt Sầu Dưa Hấu - Lửa
Hà Nội Và Em Thái Đinh
Suy Tư Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn