Nhạc Trẻ
2K GIRLS KIXX - DYOR
Diễn Viên Tồi Nhiều ca sĩ
Ngày Ta Thắp Lên Hiếu B - Tần Lê
Byex2 KIXX - DYOR
Poppin Nhiều ca sĩ
Đường Ai Nấy Đi Bùi Anh Tuấn
Hạ Yêu Huyền Huỳnh - Huỳnh Cảnh
Tết Quê Nhà Lâm Ánh Ngọc
Tự Dưng Nhớ Anh Mew Amazing - Hà Nhi Idol
Đủ Rồi Gemini Band