Nhạc Trữ Tình
Trai Tài Gái Sắc Hồng Phượng - Long Hồ
Xin Cho Tôi Đàm Vĩnh Hưng
Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng Khánh Bình - Ánh Linh
Ai Thương Yêu Em Đoàn Minh - Ngọc Hân
Người Hai Quê Lương Gia Cường
Chúa Tina Ngọc Nữ
Mùa Đông Về Chưa Anh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa
Tiếng ểnh ương buồn Đông Phương Bảo
Trái mồng tơi Ngọc Châu