Nhạc Trữ Tình
Hoa sứ nhà nàng Hải Dương
Nợ Duyên Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chỉ Có Trăm Năm Đông Nguyễn
Chuyện Chúng Mình Đông Nguyễn - Na Vy
Có Duyên Mình Mới Gặp Nhau Đông Nguyễn - Na Vy
Mộng Dưới Hoa Đàm Vĩnh Hưng
Vì Trong Nghịch Cảnh Đông Nguyễn - Na Vy
Đừng Phụ Lòng Nhau Đông Nguyễn - Hoàng Thiên Kiều
Lòng Mẹ Đông Nguyễn - Huỳnh Tùng
Tiếng Rao Từ Như Tài
Trộm Nhìn Nhau Tuấn Tú Bolero