Nhạc Việt
Chia Tay Tuấn Quang - Bảo Vân
Là Mẹ Của Con Hoàng Yến Chibi
Lạy Mẹ Quan Âm Liêng Kiếng Quang
Về Thăm Quê Anh Phương Dung - Lê Tuấn
Thu Sầu Vỹ Thái
Gặp Lại Cố Nhân Trương Phi Hùng
Ngày Vui Của Romeo Dương Triều Anh
Đừng Có Mơ Erik (ST.319)
Yêu mãi Hồ Quang Lộc