Nhạc Việt
Có Thế Thôi Trịnh Thế Phong
Buồn Thùy Dương
Gió Về Miền Xuôi Đào Phi Dương
Tan Tác Trịnh Thế Phong
Lk Áo Mới Cà Mau Trương Phi Hùng
Chiều Cuối Tuần Hồ Quang Lộc
Trên Dòng Sông Nhỏ Trịnh Thế Phong
Rơi lệ cho người Trịnh Thế Phong
Giả Vờ Yêu (Remix) Saka Trương Tuyền
Ai Đưa Em Về Trịnh Thế Phong
Diễm Xưa Trịnh Thế Phong