Nhạc Trữ Tình
Người phu kéo mo cau Quốc Đại - Phương Lan
Tình Sầu Đôi Ngã Yến Ly - Đông Dương
Cát Bụi Cuộc Đời Châu Thanh Phong
Hoa cau vườn trầu Vân Khánh - Ngọc Quang
Ước Gì Kim Linh
Tham Sang Phụ Khó Trương Phi Hùng
Vầng Trăng Mẹ Thanh Cường
Làm dâu xứ người Đinh Thiên Hương
Tân Cổ Công Ơn Cha Mẹ Dương Nghi Đình
Thủy Chung Thiên Trường
Dòng Đời Phương Mỹ Chi
Sao đổi ngôi Giáng Tiên - Chế Khanh