Nhạc Trẻ
Rơi Hoàng Thống
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
Yêu Từ Lâu Minh Lou - Trâm Anh
Bí Mật Jackie Luu - Won Nguyễn
Đến Cùng Tận Hà Anh Tuấn
Chung Tay Một Lòng Hoàng Hồ Ngọc Hải
Gọi Anh Sam - Jesi Lyn
Ba (BFF Remix) Trung Tự
1-800-LOVE Nhiều ca sĩ
Xa Rồi Mùa Đông Đàm Vĩnh Hưng
1403 Kady - Son
Câu Chuyện Pink Frog