Nhạc Trữ Tình
Lỡ làng Trang Anh Thơ
Chú Tiểu Dương Nghi Đình
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Nói Với Người Tình Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Khuya Nay Anh Đi Rồi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Linh Hồn Tượng Đá Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hương tóc mạ non Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Thương Tình Nhân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Duyên quê Dương Hồng Loan - Đặng Trí Trung
Con Cò Trắng Ngọc Hân
Chiều Sân Ga Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hãy Quên Anh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân