Chúa Đã Gọi Con
Linh Mục Quang Lâm
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tiền Thắng Tình Thua

Thảo My - Phương Tử Long

Trái Tim Rơi Lệ

Phương Tử Long - Tam Duyen

Chót Lưỡi Đầu Môi

Giáng Ngọc - Phương Tử Long